Białoruś: Modlitwa o jedność w Mińsku


Współbracia z Mińska Dnia 22 stycznia, w uroczystość naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego, wierni parafii św. Andrzeja Apostoła i Leopolda Bogdana Mandića w Mińsku wraz ze swymi duszpasterzami, modlili się o jedność chrześcijan podczas nabożeństwa ekumenicznego. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz a zarazem delegat ks. Stanislau Vashkevich SAC. Obecny był także kanclerz kurii mińsko-mohylewskiej, ks. Dmitrij Puchalski. W nabożeństwie uczestniczył również dk. Ivan, przedstawiciel Prawosławnej Cerkwi, który przybył wraz z wiernymi ze swojej parafii.

Nabożeństwo zaczęło się od aktu pokuty i przebłagania za podziały, które istnieją między chrześcijanami. Potem wszyscy zebrani prosili o dar jedności, śpiewając hymn do Ducha Świętego. Podczas liturgii słowa dk. Ivan przeczytał Ewangelię z Biblii Prawosławnej, przetłumaczonej na język białoruski, po czym powiedział krótkie kazanie, w którym zaznaczył, że „myśmy się już urodzili jako prawosławni i katolicy. Myśmy nie głosowali za tym podziałem, po prostu zastaliśmy już tę sytuację. Dlatego warto szukać tego, co nas łączy – bo mamy wiele wspólnego, a nie tego, co nas rozdziela”.

Potem kilka słów do obecnych skierował wikariusz parafii ks. Ivan Sharuk SAC, który przypomniał, że w dniu Pięćdziesiątnicy pierwszym darem Ducha Świętego, którego wszyscy doświadczyli, był dar jedności. Bóg sam jest Świętą Jednością – Trójcą Świętą. Bóg się nie podzielił na prawosławnych i katolików. To ludzie podzielili Boga.

Po modlitwie wiernych i błogosławieństwie wszyscy obecni otrzymali słodki poczęstunek – pierniki od św. Wincentego oraz myśl Założyciela, którą losowo wybierali sobie z koszyczka.

Współbracia z Mińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *