Post

Post był i jest traktowany jako modlitwa błagalna do Boga, ale także jako zadośćuczynienie i pokuta. Przez post wyznajemy swoją grzeszność, a równocześnie prosimy o przebaczenie i pomoc w powstawaniu z upadków. Jest on uzewnętrznieniem przez człowieka pragnienia powrotu do Boga. 

Post jest formą modlitwy i czuwania. Ma chronić człowieka przed wpływami demonicznymi. Prowadzi go do oczyszczenia ducha. Jest on praktykowany również po to, żeby stać się wewnętrznie wolnym od nadmiernej troski o dobra tego świata. Święci wskazują, że nadmiar jedzenia zmniejsza duchową czujność człowieka. Natomiast zdrowie fizyczne i duchowe stanowią jedność.

Post uwalnia człowieka od złych myśli oraz czyni człowieka bardziej przejrzystym; oczyszcza on ciało i duszę. Post uświęca ciało. Staje się ono „przepuszczalne dla Ducha Świętego”. Post dyscyplinuje człowieka, uwalnia go spod władzy jego namiętności i obdarza wewnętrznym pokojem. Ciało uspokaja się przez opanowanie własnych popędów.

Post zatem zmierza do jedności ludzkiego ciała i duszy. Jest to ćwiczenie, które człowiekowi pozwala dojść do równowagi. Z postem cielesnym powinien być złączony post duchowy. Człowiek w tym okresie nie prowadzi jedynie walki z własnym ciałem, ale także ze swoimi namiętnościami i myślami.

Post był stosowany jako środek w zmaganiach o czystość serca. Czystość serca jest tu rozumiana, jako osiągnięcie pokoju we własnym sercu. Mówiąc o poście trzeba zawsze mieć na uwadze więź, jak zachodzi między modlitwą, pracą i miłością człowieka.

Walka, którą rozpoczynamy przez post, rozpoczyna się od konfrontacji z wrogiem. Dopiero wtedy odkrywam to, kto jest moim wrogiem. W poście spotykam się z wrogami mojego życia duchowego, z tym, co trzyma mnie w lęku, niepewności, w potrzasku. 

Od czego się wyzwalamy? Od niespełnionych marzeń, tęsknot, namiętności, myśli krążących wokół samego siebie, od mego powodzenia, tego, co posiadam, zdrowia, uczuć, problemów i smutku. 

Post uzdalnia mnie do bycia bardziej uważnym, skupionym. Poszcząc stajemy się otwartymi na sprawy ducha.

ks. Józef Pierzchalski SAC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *